Keltaliivisiä tolppia vai järjestyksenvalvojia?

09.05.2023

Olen toiminut tapahtumaturvallisuuden eri työtehtävissä yli 20 vuotta. Näiden vuosien aikana olen käyttänyt turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien ja muiden turvallisuuteen liittyvien dokumenttien laatimiseen varmaan enemmän aikaa kuin muistankaan. Tapahtuma-aikana turvallisuuspäällikön tehtävissä olen päässyt näkemään miten nämä suunnitelmat toteutuvat käytännössä ja miten hienosti turvallisuuden kaikki osa-alueet toimivat läpi tapahtuman. Syitä onnistuneelle läpiviennille on useita, mutta nyt haluan nostaa esiin yhden kiitospuheissa harvemmin nostetun: yllättävän iso ansio kuuluu usein tapahtuman järjestyksenvalvojille.

Myönnän, että saan joskus vähän kylmän väreitä siitä, millaisia käsityksiä tapahtumansa järjestyksenvalvonnasta tapahtumanjärjestäjillä tuntuu olevan. Ovatko järjestyksenvalvojat vain "pakollinen kuluerä", jotka on palkattava, koska poliisiviranomainen käskee? Ihmettelen myös, jos huomaan, että he ovat toistuvasti vain omassa porukassaan erossa muusta tuotannosta? Onko järjestäjillä oikeastaan tietoa sitä mitä järjestyksenvalvojat varsinaisesti tekevät?

Ääritapauksissa turvallisuus modernisti "ulkoistetaan" lopputuloksella, että jos kaikki menee turvallisuuden osalta hyvin niin kiitosta onnistuneista järjestelyistä sataa tapahtumanjärjestäjälle, mutta jonkinlaisen kriisin sattuessa vedotaankin ulkoistettuun palveluun ja vetäydytään vastuusta.

Järjestyksenvalvonta on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista tapahtumaturvallisuuden ylläpitämisessä. Ylläpito tarkoittaa tässä sitä, että järjestyksenvalvojat toteuttavat käytännössä suunnitelmia, jotka on laadittu papereilla ja palavereissa kuukausia aikaisemmin. Otetaan muutama esimerkki: valmisteluiden alkumetreillä suunnitellaan tapahtuma-alue, minkä yhteydessä määritellään pelastustiet. Järjestyksenvalvojat huolehtivat ja ylläpitävät, että nämä turvallisuuden kannalta elintärkeät reitit pysyvät myös tapahtuman aikana esteettöminä. Messumatot ja sähköt asennetaan turvallisesti jo rakennusvaiheessa. Järjestyksenvalvojat taas huolehtivat, etteivät matot rypisty tai johdot sotkeudu kulkureitille aiheuttaen tapaturman riskiä tapahtuman aikana. Tapahtuman alussa suunnitellaan sisäänkäynti asiakkaille. Järjestyksenvalvojat hoitavat sujuvan asiakasliikenteen sen kautta jne. Lista on pitempi kuin nopeasti ajattelisikaan.

Minun toiveikas viestini ja suositukseni sinulle tapahtumanjärjestäjä onkin, että kiinnostu tapahtumasi järjestyksenvalvonnasta. Kiinnostu siitä minkälaisen turvallisuusalan yrityksen palkkaat tapahtumasi turvallisuutta hoitamaan. Älä "ulkoista turvallisuutta", sillä se on mahdotonta. Tapahtuman turvallisuus on aina järjestäjän vastuulla. Ota selvää mitä palkkaamasi turvallisuudesta huolehtivat henkilöt saavat ja eivät saa tehdä.

Mitkä ovat järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet? Mitkä ovat järjestyksenvalvojan toiminnassa noudatettavat yleiset periaatteet? Mitä tarkoitetaan tapahtuman välittömällä läheisyydellä ja mitkä ovat järjestyksenvalvojan toimivaltuudet? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä kaikille tapahtumissa toimiville, sillä järjestyksenvalvojat muodostavat useissa tapahtumissa lukumäärällisesti merkittävän ison osan koko henkilöstöstä.

Huomaa se, että järjestyksenvalvoja on usein ensimmäinen ja viimeinen henkilö, joka luo kontaktin sinun asiakkaaseesi. Se, jonka puoleen asiakas kääntyy, kun on kysymys, ongelma tai hätä. Järjestyksenvalvoja jaksaa seistä siinä kaukaisella ja hiljaisella, mutta tärkeällä sivuportilla tuntikausia väsymättä. Järjestyksenvalvoja huolehtii, ettei tapahtumaasi pääse henkilöitä, joista voisi käytöksen tai muun syyn vuoksi olla vaaraa tapahtuman muille asiakkaille tai henkilökunnalle. Samaan aikaan hän huolehtii, että asiakkaat pääsevät tapahtumaasi sujuvasti sisään ja toivottaa heidät hymyillen tervetulleeksi. Järjestyksenvalvoja opastaa asiakasta. Järjestyksenvalvoja asettaa oman turvallisuutensa vaaraan mennessään väliin tappeluihin ja muihin väkivaltatilanteisiin.

Älä ajattele järjestyksenvalvontaa viranomaisten edellyttämänä pakkona ja kulueränä. Mieti mihin kaikkeen voit heitä tapahtumassasi hyödyntää? Ohjeista heitä siitä mitä heiltä toivot. Tee se samalla ystävällisyydellä kuin muillekin työntekijöillesi. Kiitä heitä onnistuneesta työstä. Hymyile heille. Luo heille tunne, että heidän työtään aidosti arvostetaan. Ole se, jonka ansiosta he tekevät työnsä vielä kolme pykälää tarkemmin ja iloisemmin kuin aikaisemmin. 

Palaa etusivulle