Palvelut

Onko tapahtumassasi jokin turvallisuuteen liittyvä asia mikä askarruttaa? Puuttuuko festariltasi, tilaisuudestasi tai tapahtumastasi kokenut turvallisuusalan- ja tapahtumatuotannon ammattilainen johtamaan toimintaa? 

Turvallisuuspäällikkö yleisötapahtumaan.

Kauttani saat mm: turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, lupa-asiat ja viranomaisyhteistyön, tapahtuman järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin, paloturvallisuusasiat sekä tapahtuman turvallisuuspäällikkönä toimimisen ja kokonaisturvallisuuden johtamisen avaimet käteen palveluna.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman laatiminen ja päivitys tapahtumaan.

Käytännönläheinen ja todelliseen riskikartoitukseen perustuva turvallisuus- ja pelastussuunnitelma tapahtumaasi. Sisältää suunnitelman hyväksyttämisen pelastusviranomaisella sekä koulutuksen organisaation avainhenkilöille.

Tapahtumaturvallisuuskoulutus & konsultointi.

Laaja ja informatiivinen koulutuspaketti tapahtumaturvallisuudesta. Koulutuksessa perehdytään käytännön esimerkkien tavoin keinoihin miten suunnittelet oman tapahtumasi turvallisuuden ja mitkä asiat tulee ottaa huomioon. Koulutus voidaan osittain räätälöidä niiden aihepiirien ympärille mitkä eniten askarruttavat turvallisuusasioiden järjestelyissä ja toiminnassa. Myös kertaluontoiset lyhyemmät konsultoinnit onnistuvat.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 40h & kertauskurssi 8h.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on virallinen järjestyksenvalvojan hyväksyntään vaadittava 40h kurssi. Kurssin aikana osallistujat saavat tarvittavat tiedot ja taidot oppimateriaaleineen läpäistääkseen poliisihallituksen määrittelemän järjestyksenvalvojan peruskurssin kokeen. Hyväksytyn suorituksen jälkeen osallistuja saa virallisen todistuksen, millä hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi poliisilta. Lupa on voimassa 5.v jonka jälkeen luvan uusimiseen on käytävä 8h kertauskurssi.

Uhkatilanteiden hallinnan koulutus & aggressiivisen asiakkaan / henkilön kohtaaminen (4-8h.) Yritykset, yhteisöt & seurat.

(Koulutuksen pituus ja tarkemmat aiheet voidaan suunnitella myös tilaajan tarpeiden mukaisesti)

Koulutus järjestetään pääsääntöisesti tilaajan omissa työtiloissa, jotta saadaan todellinen kuva siitä missä työympäristössä henkilöstö toimii ja mitkä ovat todennäköisimmät riskit ja uhat, mihin tulisi valmistautua. Koulutus on mahdollista järjestää tarvittaessa myös ulkopuolisessa tilassa. Koulutuksessa opetetaan mm:

- Uhkatilanteisiin liittyvät lait ja asetukset sekä oikeudet.

- Kuinka pyrkiä välttämään uhkaava tilanne.

- Sanattoman viestinnän vaaranmerkit.

- Stressireaktiot ja niiden hallinta omassa toiminnassa.

- Puhejudo, eli miten saada uhkaava tilanne rauhoitettua puheen avulla.

- Ennakoiva toiminta. Eli mitä muuta tulee ottaa huomioon kun tilanne on vasta uhkausten tasolla.

- Selkeät yksinkertaiset itsepuolustuskeinot fyysisen hyökkäyksen torjumiseen.